Trang Chủ Cách vào Facebook khi bị chặn hiệu quả bằng hosts Cách vào Facebook khi bị chặn hiệu quả bằng hosts (1)

Cách vào Facebook khi bị chặn hiệu quả bằng hosts (1)

Cách vào Facebook khi bị chặn hiệu quả bằng hosts (3)

Cách vào Facebook khi bị chặn hiệu quả bằng hosts

Nếu bạn muốn tự tay chỉnh sửa file hosts riêng cho mình thì bạn cần tìm đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc sau đó đúp chuột 2 lần vào file hosts và chọn Wordpad/ Notepad để mở chúng.

Bài viết được xem nhiều

Hỗ trợ sản phẩm