Danh mục: Tin học – Phần mềm

Mang Start Menu quay trở lại Windows 8

Mang Start Menu quay trở lại Windows 8

Windows 8 là một phiên bản hệ điều hành mới của Microsoft. Trong phiên bản này có sự thay đổi lớn về giao diện Metro cũng như mất đi nút Start quen thuộc. Nếu bạn …