Tìm thiết bị bluetooth

Cách chia sẻ file giữa điện thoại và máy tính qua Bluetooth (1)

Tìm thiết bị bluetooth

add device bluetooth
kết nối bluetooth với điện thoại

Bài viết mới nhất

Xem nhiều nhất