DRIVER CHO CARD WIFI INTEL WIFI 6E AX210

Windows 10 32 bit

WIFI: https://downloadmirror.intel.com/30542/a08/WiFi_22.60.0_Driver32_Win10.exe

Bluetooth: https://downloadmirror.intel.com/30584/a08/BT_22.60.0_32_Win10.exe

Windows 10 64 bit

WIFI: https://downloadmirror.intel.com/30542/a08/WiFi_22.60.0_Driver64_Win10.exe

Bluetooth: https://downloadmirror.intel.com/30584/a08/BT_22.60.0_64_Win10.exe

 

Intel WIFI 6E AX200 không hỗ trợ Windows 7 và 8.1

Windows 10 và các phiên bản Linux có thể sử dụng mà không cần cài driver

Trong trường hợp Windows 10 không tự nhận, hãy tải driver bên trên

Đối với Linux, bạn cần update kernel

Trang hỗ trợ Linux: https://www.intel.vn/content/www/vn/vi/support/articles/000005511/wireless.html

Vui lòng để lại bình luận hoặc liên hệ 0979628541 nếu link tải về có trục trặc hoặc bị lỗi

Sending
Người đọc đánh giá
0 (0 bình chọn)