Làm thế nào để phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh

0

Cách thức phân tích đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh

Để phân tích một đối thủ cạnh tranh, chúng ta cần xem xét nhiều yếu tố như mục tiêu, vị thế cạnh tranh hiện tại của đối thủ và đặc biệt là những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ trong từng mặt sau:

 • Sản phẩm: vị thế của sản phẩm, bề rộng và chiều sâu của các dòng sản phẩm; Hệ thống phân phối, bán hàng và marketing.
 • Sản xuất: chi phí sản xuất, môi trường lao động, mức độ tích hợp theo chiều dọc…
 • Nghiên cứu và chế tạo: khả năng nghiên cứu và phát triển nội tại, khả năng tiếp cận những nghiên cứu bên ngoài.
 • Tổng chi phí: chi phí cố định và chi phí biến đổi.
 • Sức mạnh tài chính: dòng tiền, khả năng vay nợ ngắn hạn và dài hạn, năng lực huy động vốn mới trong tương lai gần.
 • Tổ chức: mục tiêu, giá trị cốt lõi, sự nhất quán giữa tổ chức và chiến lược;
 •  Khả năng lãnh đạo của ban quản lý cấp cao: chất lượng lượng lãnh đạo của CEO và các quản lý cấp cao, khả năng điều phối, sáng tạo, linh hoạt, thích nghi của CEO với ban lãnh đạo;
 • Sự hỗ trợ của công ty mẹ: khả năng hỗ trợ về mặt tài chính và các nguồn lực khác của công ty mẹ về những thay đổi của các đơn vị kinh doanh, khả năng lưu chuyển cán bộ lãnh đạo.

phan tich doi thu canh tranh

Phân tích này giúp chúng ta trả lời những câu hỏi sau và đánh giá được nguy cơ cạnh tranh từ đối thủ:

 •  Đối thủ có hài lòng với vị trí hiện tại trong ngành không? 
 • Nếu vị trí đang có bị đe dọa, đối thủ có khả năng sẽ thực hiện những hành động nào?
 • Điều gì sẽ kích động đối thủ có những quyết định, hành động trả đũa mạnh mẽ? Đâu là những điểm yếu nhất của đối thủ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here