Sự khác nhau giữa hóa đơn bán lẻ và hóa đơn bán hàng trực tiếp

Bất cứ hoạt động mua bán, kinh doanh nào cũng cần có hóa đơn. Vậy làm sao để phân biệt được hóa đơn bán lẻ và hóa đơn bán hàng trực tiếp

Khái niệm

Hoá đơn bán lẻ được hiểu là một công cụ thương mại do người bán thiết lập để tổng kết các chi tiêu của người mua.

Thông thường, hóa đơn này sẽ được lập 2 bản, 1 bản cho người mua và 1 bản cho người bán giữ để đối chiếu nếu khách hàng.

Sự khác nhau giữa hóa đơn bán lẻ và hóa đơn bán hàng trực tiếp

Hóa đơn trực tiếp là loại hóa đơn mà những cá nhân, tổ chức sử dụng phương pháp nộp thuế trực tiếp xuất khi cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

Sự khác nhau giữa hóa đơn bán lẻ và hóa đơn bán hàng trực tiếp

 

Sự khác nhau giữa hai loại hóa đơn

Hóa đơn bán lẻ Hóa đơn bán hàng trực tiếp
– Không phải chịu các khoản Thuế – Phải chịu các khoản Thuế của nhà nước
– Hóa đơn không có giá trị về mặt pháp lý – Hóa đơn có giá trị về mặt pháp lý
– Do người bán thiết lập để tổng kết chi tiêu với người mua – Do cơ quan Thuế có thẩm quyền phát hành
– Đối tượng sử dụng: những người -không thuộc vào diện kinh doanh mô hình doanh nghiệp – Các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp

 

Trên đây là một vài sự khác biệt giữa Hóa đơn bán lẻ và Hóa đơn trực tiếp. Mọi người có thể tham khảo để dễ dàng phân biệt hai loại hóa đơn nhé.

Sending
Người đọc đánh giá
0 (0 bình chọn)

Leave a Reply

Kích thước file tối đa 2 MB Bạn chỉ có thể upload hình ảnh . Drop files here