Trang Chủ Sửa lỗi chơi game không full màn hình trong Windows 7 Sửa lỗi chơi game không full màn hình trong Windows 7 (1)

Sửa lỗi chơi game không full màn hình trong Windows 7 (1)

Sửa lỗi chơi game không full màn hình trong Windows 7

Trong thư mục 00 cuối cùng, bạn bấm đúp vào Scaling, chỉnh lại giá trị ở ô Value là 3

Trong thư mục 00 cuối cùng, bạn bấm đúp vào Scaling, chỉnh lại giá trị ở ô Value là 3

Bài viết được xem nhiều

Hỗ trợ sản phẩm