Thêm tiện ích chia sẻ mạng xã hội đẹp cho blogspot

0

Sau đây mình xin hướng dẫn tạo liện ích chia sẻ lên mạng xã hội ( Social Share ) hiệu ứng mới lạ cho web/ blog. Với hướng dẫn này nó sẽ góp phần cho trang web/blog của bạn thêm mới lạ, dễ dàng mở rông kết nối chúng lên các mạng xã hội như Facebook, G+, Tweet,.

Style 1. Chèn tiện ích Social Share vào sidebar trái

Tiện ích chia sẻ bài đăng

Cách làm như sau:

– Thêm tiện ích HTML/ Javascipt trong bố cục rồi chèn đoạn code bên dưới vào đó rồi lưu lại là xong.

<script src=”//sharebutton.net/plugin/sharebutton.vertical.js”></script>

 

Style 2: Chèn tiện ích Social vào bên dưới footer trái.

Tiện ích chia sẻ bài đăng

Hướng dẫn thực hiện:

– Thêm tiện ích HTML/ Javascipt trong bố cục rồi chèn đoạn code sau rồi lưu lại:
<script src=”//sharebutton.net/plugin/sharebutton.horizontal.js”></script>

 

shopee
lazada
sendo
tiki